ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه

در مورد خرید اثر


 در صورت تمایل به خرید اثر می توانید  کامنت نهاده و یا به این آدرس ایمیل ارسال کنید:
ashrafi_mansoureh@yahoo.com
و یا با این آدرس تلکرام تماس بگیرید: 
 https://telegram.me/MansourehAshrafi

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۲۵, سه‌شنبه

236

Mansoureh Ashrafi Painting
My Self portrait
Oil Painting-

238

Mansoureh Ashrafi Painting
My Self portrait
Oil Painting- Dimensions: 60*80

239

Mansoureh Ashrafi Painting
My Self portrait
Oil Painting- Dimensions: 60*80

240

Mansoureh Ashrafi Painting
My Self portrait
Oil Painting- Dimension: